تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم ، پلاک۲۶ ، طبقه منفی ۱

کد پستی : ۱۵۱۶۶۹۴۷۱۱

تلفن : ۸۸۶۷۰۰۳۸-۰۲۱

فکس : ۸۸۸۷۸۳۴۲-۰۲۱


کارخانه:شهرکرد ، قطب صنعتی فرخشهر

کد پستی : ۸۸۳۴۱۹۶۱۲۶

تلفن : ۳۲۴۲۱۹۷۱-۰۳۸

فکس :۳۲۴۲۱۹۷۴-۰۳۸