هادی های ACSR با مغزی گالوانیزه

معرفی:

هادی ACSR یک هادی تابیده شده هم مرکز دو بخشی می باشد. در ساختار این هادی، یک مغزی فولادی تک رشته یا چند رشته، در مرکز این هادی قرار گرفته و به دور آن یک یا چند لایه از سیم های آلومینیومی خالص EC که هر لایه نسبت به لایه بعدی در جهت مخالف تابیده شده اند، قرار می گیرند.

مغزی فولادی می تواند شامل یک تک رشته یا یک مغزی تابیده شده هم مرکز 7، 19، 37 و حتی بیشتر باشد.

هادی های ACSR می توانند تعداد لایه های آلومینیومی و فولادی متنوعی را دارا باشند.

همچنین این هادی های می توانند تنوع فراوانی در تعداد رشته سیم های آلومینیومی و فولادی داشته باشند.

کاربردها:

هادی های ACSR یا هادی های آلومینیومی تقویت شده با مغزی فولادی، می توانند در خطوط انتقال و توزیع و انواع مختلف از طول اسپن ها و سطح ولتاژها به کار برده شوند.

از ویژگی های مثبت این هادی می توان به  قیمت مناسب، نسبت استحکام مکانیکی به وزن مناسب اشاره کرد به طوری که این هادی یکی از گزینه های اصلی استفاده در خطوط انتقال و فوق توزیع می باشد.

وزن کم، استحکام و هدایت الکتریکی مناسب و وجود مغزی فولادی، یعنی امکان اعمال نیروی بیشتر و این به معنی کاهش شکم سیم بر روی دکل ها و در نهایت امکان استفاده در اسپن های بزرگ به نسبت دیگر گزینه های موجود می باشد.

ساختار:

هادی ACSR یک هادی تابیده شده هم مرکز می باشد که از تابیده شدن یک یا چند لایه سیم آلومینیومی خالص 1350 با تمپر H19 بر روی یک مغزی فولادی به وجود می آیند.

در این هادی های جهت بافت لایه خارجی هادی راستگرد بوده و لایه های زیری به ترتیب برعکس می باشند.

سیم های فولادی استفاده شده در این هادی ها از نوع پرکربن و استحکام بالا بوده و جهت افزایش مقاوت به خوردگی سطح سیم فولادی با روکش های گالوانیزه و آلومینیوم پوشیده می شوند.

مغزی های فولادی گالوانیزه در کلاس های مختلف همچون A ، B و C با توجه به میزان ضخامت روکش گالوانیزه دسته بندی می شوند به طوری که کمترین میزان ضخامت روکش در کلاس A و بیشترین ضخامت روکش در کلاس C مشاهده می شود. افزایش میزان ضخامت روکش گالوانیزه به مفهوم افزایش مقاومت به خوردگی در این سیم ها می باشد.

به شکل برعکس، سیم های فولادی گالوانیزه کلاس A دارای بیشترین استحکام مکانیکی و کلاس C دارای کمترین استحکام مکانیکی می باشند.

در ایران بیشتر از سیم فولادی گالوانیزه کلاس A با استحکام بیشتر و مقاومت به خوردگی کمتر، استفاده می شود ولی بر اساس نوع درخواست و نیاز مشتری امکان تولید و عرضه دیگر کلاس های سیم فولادی نیز وجود دارد.

ویژگی های خاص

از ویژگی های خاص این هادی های می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

نسبت استحکام به وزن مناسب
به دلیل وجود مغزی فولادی گالوانیزه پرکربن و سیم های آلومینیومی سبک
قیمت مناسب
تکنولوژِی تولید مناسب به همراه استفاده از آلومینیوم خالص و مغزی فولادی گالوانیزه
مقاومت به خوردگی مناسب
به دلیل استفاده از روکش گالوانیزه مناسب برای مناطق غیرآلوده و غیر شرجی
نسبت هدایت الکتریکی به وزن مناسب
استفاده از آلومینیوم خالص 1350 در ساختار هادی
طول عمر مناسب
طول عمر متوسط این هادی در شرایط آب و هوایی مناسب حدود 40 سال اعلام شده است

پرسش و پاسخ

چرایی استفاده گسترده در خطوط انتقال ایران و جهان
استفاده از آلومینیوم خالص 1350 و مغزی فولادی گالوانیزه در ساختار این هادی باعث شده این هادی به دلیل قیمت مناسب، روش نصب آسان، جریان دهی مناسب و ویژگی های کشش فلش به یکی از پرمصرف ترین هادی های هوایی در خطوط انتقال و فوق توزیع در مناطق عاری از هرگونه آلودگی و خوردگی تبدیل گردد
چرایی عدم استفاده از این هادی در مناطق آلوده و شرجی
این هادی به دلیل استفاده از مغزی فولادی با روکش روی و سیم های آلومینیومی خالص در ساختار خود، در مناطق شرجی و آلوده، با برخورد روی با آلومینیوم ، ایجاد یک پیل الکتریکی کرده به طوری که این پیل الکتریکی در نهایت با رد و بدل کردن الکترون بین 2 فلز غیر مشابه، باعث ایجاد خوردگی گالوانیکی شده و به همین دلیل توصیه می گردد این هادی در مناطق آلوده و شرجی استفاده نگردد
آیا این هادی ها در خطوط 20 کیلوولت توزیع نیز می توانند استفاده شوند
معمولا این هادی های در سطح ولتاژ 20 کیلوولت توزیع در ساختار خود به جز مغزی فولادی 1 و 7 رشته ، دارای یک لایه آلومینیوم می باشند که همین امر باعث می گردد این هادی ها به دلیل جریان های گردابی حاصل از عبور جریان بر روی مغزی فولادی، با افزایش مقاومت الکتریکی متناوب مواجه شده به طوری که مراجع معتبر دنیا این هادی های را برای این سطح ولتاژ مناسب معرفی نکرده اند ولی متاسفانه هنوز هادی هایی همچون هاینا و داگ و ولف و ویزل و ... به صورت گسترده در خطوط 20 کیلوولت کشور استفاده شده که نتیجه آن ایجاد تلفات اهمی و افت ولتاژ بسیار بالا می باشد

دانلود کاتالوگ

در این قسمت می توانید کاتالوگ های هادی های ACSR/GA را بر اساس استتانداردهای بین المللی و ملی دانلود نمایید

کاتالوگ هادی های ACSR/GA بر اساس استاندارد ASTM

کاتالوک هادی های ACSR/GA بر اساس استاندارد BS