هادی های تمام آلومینیومی AAC

معرفی:

هادی های تمام آلومینیومی یا AAC (All Aluminum Conductors) از به هم تابیده شدن رشته سیم های گرد آلومینیومی آلیاژ 1350 با تعداد رشته های 7، 19، 37، 61 و 91 رشته در یک یا چند لایه به وجود آمده و مورد مصرف قرار می گیرند.

این هادی های معمولا بر اساس استانداردهای بین المللی همچون ASTM ، BS، BS EN، DIN و IEC تولید و عرضه می شوند.

کاربردها:

این هادی های به دلیل نداشتن مغزی فولادی و استفاده از آلیاژ خالص 1350 دارای استحکام مکانیکی پایین تری نسبت با هادی های AAAC و ACSR بوده و به همین دلیل در مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرند که ویژگی های الکتریکی بر ویژگی ها و نیازهای مکانیکی هادی هوایی، غالب می باشد.

این هادی های به دلیل استحکام مکانیکی پایین و مقاومت الکریکی خیلی خوب و جریان دهی بالا، کمتر در خطوط انتقال هوایی مورد استفاده قرار گرفته و بیشتر در خطوط توزیع و پست های انتقال که بحث مکانیکی هادی هوایی از اهمیت کمتری برخوردار هست، در اسپن های کوچک مورد استفاده قرار می گیرند.

از ویژگی های این هادی ها می توان به وزن و مقاومت الکتریکی کمتر و جریان دهی بیشتر و مقاومت به خوردگی بالا اشاره نمود.

ویژگی های خاص

از ویژگی های خاص این هادی های می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

مقاومت به خوردگی بالا
عدم استفاده از مغزی فولادی
جریان دهی بالا
به نسبت سطح مقطع
مقاومت الکتریکی پایین
استفاده از آلیاژ آلومینیوم خالص 1350

پرسش و پاسخ

روش تولید هادی های AAC
جهت تولید هادی های تمام آلومینیومی، ابتدا مفتول آلومینیومی خالص به قطر 9.5 میلی متر به روش ریخته گری پیوسته تولید شده و پس از آن طی پروسه کشش سرد مفتول آلومینیومی 9.5 کشیده شده و به سیم هایی از قطر 1 تا 5 میلیمتر مطابق استاندارد مورد نظر تبدیل می شوند. این سیم های تولید شده بر روی دستگاه استرندر قرار گرفته و در یک یا چند لایه با جهت های عکس بر روی هم تابیده می شوند و هادی تمام آلومینیومی اینگونه تولید و پس از بسته بندی تحویل مشتریان می گردند
مقاومت الکتریکی پایین و جریان بالا
هادی های تمام آلومینیومی به دلیل استفاده و بهره گیری از سیم های آلومینیومی خالص با درجه خلوص حداقل 99.5 درصد و عدم استفاده از مغزی فولادی، دارای مقاومت الکتریکی پایین تری نسبت به دیگر هادی های هوایی بوده و به همین دلیل جریان دهی بیشتری نیز نسبت به دیگر هادی های هوایی معمول از خود نشان می دهند
تحمل حرارتی هادی های AAC
هادی های تمام آلومینیومی به دلیل عدم بهره گیری از مغزی فولادی و استفاده از آلیاژ آلومینیوم خالص در تولید سیم های آن، دارای تحمل حرارتی ماکزیمم 75 درجه سانتیگراد می باشد و پس از این دما به دلیل آغاز پروسه آنیلینگ و کم شدن استحکام مکانیکی رشته سیم های آلومینیومی ، بهتر است هادی تحت بار و بهره برداری قرار نگیرد
مقاومت به خوردگی بالا
این هادی های به دلیل استفاده از آلیاژ آلومینیوم خالص 1350 و عدم استفاده از مغزی فولادی در ساختارشان در برابر خوردگی از خود مقاومت بسیار خوبی نشان می دهند و به عنوان یک هادی همگن می توانند در مناطقی که بحث خوردگی مطرح می باشد مورد استفاده قرار گیرند

دانلود کاتالوگ

در این قسمت می توانید کاتالوگ های هادی های AAC را بر اساس برخی استتانداردهای بین المللی و ملی دانلود نمایید

کاتالوگ هادی های AAC بر اساس استاندارد ASTM

کاتالوگ هادی های AAC بر اساس استاندارد BS

کاتالوگ هادی های AAC بر اساس استاندارد DIN