گواهی نامه های شرکت

شرکت آلومینیوم کوهرنگ از سال 1395 با هدف حضور فعال در عرصه بازار تولید هادی های هوایی کشور در حوزه توزیع و انتقال برق، موفق به اخذ کلیه تاییده های لازم برای محصولات متنوع خود از شرکت توانیر گشته است.

در زیر می توانید برخی از تاییده های اخذ شده را مشاهده بفرمایید.


تاییدیه های هادی های تمام آلومینیوم آلیاژی  AAAC و تمام آلومینیومی AAC

گواهی نامه تایپ تست هادی AAAC185 از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی  AAAC185 از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی  AAAC240 از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی  AAAC800 از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی  AAAC1000 از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی  AAC500 از توانیر

تاییدیه های هادی های آلومینیومی مغز فولاد گالوانیزه ACSR/GA

گواهی نامه تایپ تست هادی  ACSR CURLEW GA از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی  ACSR CANARY GA از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی  ACSR DRAKE GA از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی  ACSR SQUAB GA از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی  ACSR HAWK GA از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی های  ACSR LYNX & FOX GA از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی های  ACSR HYENA GA از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی های  ACSR HYENA AW از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی های  ACSR MINK GA از توانیر

گواهی نامه تایپ تست هادی های  ACSR WEASEL GA از توانیر

تقدیر نامه های اخذ شده