کاتالوگ هادی های تمام آلومینیومی AAC

شرکت آلومینیوم کوهرنگ زاگرس جهت دسترسی راحت تر مشتریان عزیز به مشخصات استانداردی محصولات خود، در این قسمت، مبادرت به ارائه کاتالوگ مشخصات هادی های تمام آلومینیومی موسوم به AAC(All Aluminum Conductor) نموده است.

کاتالوگ هادی های AAC بر اساس استاندارد ASTM

کاتالوگ هادی های AAC بر اساس استاندارد BS

کاتالوگ هادی های AAC بر اساس استاندارد DIN