کاتالوگ هادی های تمام آلومینیوم آلیاژی موسوم به AAAC

شرکت آلومینیوم کوهرنگ زاگرس جهت دسترسی راحت تر مشتریان عزیز به مشخصات استانداردی محصولات خود، در این قسمت، مبادرت به ارائه کاتالوگ مشخصات هادی های تمام آلومینیوم آلیاژی موسوم به AAAC(All Aluminum Alloy Conductor) نموده است.

کاتالوگ هادی های AAAC بر اساس استاندارد DIN