کاتالوگ هادی های ACSR/GA

شرکت آلومینیوم کوهرنگ زاگرس جهت دسترسی راحت تر مشتریان عزیز به مشخصات استانداردی محصولات خود، در این قسمت، مبادرت به ارائه کاتالوگ مشخصات هادی های تمام آلومینیومی موسوم به ACSR/GA(Aluminum Conductor Steel Reinforced) نموده است.

کاتالوگ هادی های ACSR/GA بر اساس ASTM