کاتالوگ هادی های ACSR/AW

شرکت آلومینیوم کوهرنگ زاگرس جهت دسترسی راحت تر مشتریان عزیز به مشخصات استانداردی محصولات خود، در این قسمت، مبادرت به ارائه کاتالوگ مشخصات هادی های تمام آلومینیومی موسوم به ACSR/AW(Aluminum Conductor Steel Reinforced) نموده است.

کاتالوگ هادی های ACSR/AW بر اساس ASTM