دریافت کاتالوگ های فنی محصولات

شرکت آلومینیوم کوهرنگ زاگرس در این بخش سعی بر این دارد تا با یک دسته بندی ساده بر اساس نوع هادی هوایی، امکان دسترسی سریع و آسان مشتریان محترم خود را به مراجع و کاتالوگ های فنی محصولات خود فراهم آورد.

کاتالوگ هادی های AAC

کاتالوگ هادی های AAAC

کاتالوگ هادی های ACSR/GA

کاتالوگ هادی های ACSR/AW

 در حال تکمیل

 در حال تکمیل